НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 3013939 Картинка 11365785 Картинка 9131264 Картинка 9338783 Картинка 2768222 Картинка 1143286 Картинка 906866 Картинка 2017267 Картинка 10813220 Картинка 1781306

29.04.2022 - Защита на дисертация – Георги Иванов Петров

На 02.06.22 г. (четвъртък) от 13.00 ч. в Национална спортна академия „Васил Левски”- Студентски град,бл.70, зала «Франц Бекенбауер», ще се състои публична защита на дисертационен труд на ГЕОРГИ ИВАНОВ ПЕТРОВ - докторант в задочна форма на обучение, ПН 7.6 Спорт, в докторска програма „Теория и методология на спортната наука“, с тема на дисертационния труд: „Управление на тренировъчния процес през подготвителния период при елитни волейболисти”.

Научен ръководител: доц. Вера Илиева Антонова – доктор

Рецензенти:

  1. проф. Димитър Петров Михайлов, доктор
  2. доц. Анна Тихомирова Божкова, ДН

Вътрешни членове:

  1. Проф. Димитър Петров Михайлов, доктор – 7.6. Спорт, Специалност Спорт (Волейбол), НСА
  2. Доц. Георги Йорданов Божилов, доктор – 7.6. Спорт, Специалност Спорт (Волейбол), НСА

Външни членове:

  1. Доц. Анна Тихомирова Божкова, ДН – 7.6. Спорт, Специалност Спорт (Волейбол) (МУ – София)
  2. Доц. Ралица Цекова Арсова, доктор – 7.6. Спорт, Специалност Спорт (Волейбол), УНСС
  3. Доц. Милена Милкова Лазарова - Пеева, доктор – ПН 1.2. Педагогика,  ТУ – София 
??????? ??? Facebook Twitter Share