НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 4231242 Картинка 5771223 Картинка 3021519 Картинка 11194839 Картинка 35072 Картинка 8811975 Картинка 9754287 Картинка 7668645 Картинка 2896284 Картинка 8501357

13.06.2022 - Процедура за допълнително материално стимулиране (ДМС) през 2022 г.

С решение на Академичния съвет на НСА „Васил Левски“ по Протокол № 19 от 02.06.2022 г. се открива процедура за допълнително материално стимулиране (ДМС) на научната и публикационна дейност за периода месец ноември 2021 г. – месец ноември 2022 г. Заявлението за кандидатстване за ДМС се подава в деловодството на НСА „Васил Левски“, к-т 111, НСА „Васил Левски“, Студентски град, в срок до 30.11.2022 г. Същото се изпраща и на имейл: cras@nsa.bg. 
  
??????? ??? Facebook Twitter Share