НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 5726126 Картинка 10705907 Картинка 8116467 Картинка 5641211 Картинка 10239996 Картинка 4497124 Картинка 2933752 Картинка 4815745 Картинка 7702904 Картинка 1672435

16.06.2022 - Седмица за международно обучение по проект Еразъм+

В продължение на една седмица, от 06 до 10 юни, Водната учебно-спортна база на НСА в Несебър беше домакин на дейност – обучение по международен проект „Оптимално използване на ИКТ за организиране на виртуални научни конференции“ (2020-1-BG01-KA226-HE-094966). В него взеха участие 30 студенти, докторанти и преподаватели от Румъния, Сърбия, Малта, Белгия и България.  
Прекрасните условия на базата осигуриха възможност всички участници да бъдат заедно в обучителните дейности, в социалната програма и във включването в различни спортове. Специален гост-лектор беше доц. Адриана Любенова от Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, към която екипът на проекта изразява благодарност за интересната и полезна информация, която включи в обучителната си програма. Модератори бяха също доц. Иван Славчев – катедра „Мениджмънт и история на спорта“ в НСА, проф. Ненад Стоиликович – Факултет за физическо възпитание и спорт към Университета в Ниш и Даниел ван Лерберге – Акрослимитс. 
Проведеното обучение беше отлична възможност за партньорите да създадат още по-значими колегиални и приятелски връзки помежду си, да обменят нови идеи и информация за продължаване на партньорските контакти в следващи проекти и академични инициативи. Студентите от Националния университет за спорт и физическо възпитание, водени от ръководителя на румънския екип проф. Рареш Станеску демонстрираха активност в обучението и в социалните прояви. Студенти и преподаватели работиха в атмосфера на пълна колегиалност в дейностите по групи в международна среда. 
Почти всички чуждестранни представители посещаваха Несебър за първи път, а някои като г-жа Джесика Рийс-Джонс бяха за първи път и в България. Всички участници изразиха сигурно намерение да посетят и Несебър, и НСА в най-скоро време. 
Проектната седмица беше чудесно преживяване за участниците, успешно реализирана дейност по проекта и отваряне на врата за нови проектни инициативи с общо участие.   
??????? ??? Facebook Twitter Share