НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 6722477 Картинка 9220150 Картинка 5672893 Картинка 7644402 Картинка 1171864 Картинка 10378101 Картинка 5758080 Картинка 12206500 Картинка 6349544 Картинка 9670721

Ген. Стефан Янев изнесе лекция в НСА

Публикувано на 19 май 2023

Генерал Стефан Янев посети Национална спортна академия „Васил Левски“ и изнесе  лекция пред студенти и докторанти. Той акцентира върху ролята на спорта и спортното образование за утвърждаване на високохуманната и с непреходна стойност идея за духовното и физическо развитие на личността. 

В дискусионен аспект, очерта някои от проблемите на нашето съвремие и заяви, че защитата на националния интерес е основна задача на гражданското общество, което се гради върху три основни стълба – сигурност, справедливост и благоденствие. Част от успешното и устойчиво развитие на обществото е качественото образование, изтъкна ген. Янев.

В хода на изложението активно се включиха студентите, които поставиха въпроси и изказаха своите позиции. Ген. Стефан Янев благодари на НСА, че обогатява своите учебни програми и се стреми ефективно да ги адаптира към специфичните нужди на страната ни, включително и при подготовката и реализацията на кадри за системата на Българската армия и МВР.

Ректорът, проф. Николай Изов го запозна с Академията, обучението на студентите и показа новооткрития Образователен и олимпийски център, където са експонирани безценни реликви от зараждането на спортното образование и създаването на висшето ни училище.

   


 
Facebook Twitter Share