НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 9332410 Картинка 7475959 Картинка 9814951 Картинка 7488336 Картинка 1803432 Картинка 10910760 Картинка 11439816 Картинка 10507151 Картинка 34780 Картинка 8538868

Възможност за кандидатстване по специалността „Спортна физиология, спортна кардиология и спортна травматология“ в ОКС Магистър

Публикувано на 24 август 2023Започна записването на студенти по новите програми за обучение, разработени по проект „ОМНИА“, ОП НОИР, Договор BG05M20P001-2.016-0007, процедура „Модернизация на висшите училища“.

Национална спортна академия е партньор в проекта на Медицински университет – Пловдив и участва в съставянето на новата магистърска програма „Спортна физиология, спортна кардиология и спортна травматология“. Програмата е предназначена за специалисти, завършили специалност „Медицина“ в страната или в чуждестранно висше училище. В обучението ще участват преподаватели от НСА „Васил Левски“ и МУ-Пловдив. Програмата има за цел да подготви лекари за включване в спортни екипи или в специализирани медицински центрове, осигуряващи здравна помощ за спортисти или хора, работещи в екстремални условия.

Повече информация за програмата https://omniabg.info/sportna-fiziologia-kardiologia-travmatologia/

За да заявите желанието си за включване в програмата, може да се свържете с Учебен отдел, МУ – Пловдив или да подадете онлайн регистрация за изпит на адрес https://mu-plovdiv.bg/priem/registratsiya-kandidat-studentski-izpiti/

 


 
Facebook Twitter Share