НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 11251534 Картинка 3609560 Картинка 6436920 Картинка 9164253 Картинка 1927158 Картинка 6972091 Картинка 382534 Картинка 5373332 Картинка 3617069 Картинка 838019

Програма за млади български учени, учили или работили в Швейцария

Публикувано на 04 септември 2023

На 21 август 2023 г. стартира подаването на проектни предложения за швейцарската подкрепа за насърчаване на млади учени (PROMYS), част от трите компонента в тематична област „Научни изследвания и иновации“ от Рамковото споразумение между правителството на Република България и Федералния съвет на конфедерация Швейцария.

Компонентът “PROMYS” е насочен към млади изследователи, които са учили или работили в Швейцария в продължение на поне една година като докторанти или постдокторанти и биха искали да продължат научната си кариера в България.

Безвъзмездните средства ще подпомогнат млади независими изследователи да създадат свой научноизследователски екип в България.

Повече информация може да намерите тук:
Promotion of Young Scientists in Central and Eastern Europe (PROMYS) (snf.ch)

 


 
Facebook Twitter Share