НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 3322137 Картинка 5500843 Картинка 9122680 Картинка 7534888 Картинка 6047631 Картинка 875623 Картинка 1400406 Картинка 1652887 Картинка 82296 Картинка 10573168

Нов информационен сайт за студенти без родители

Публикувано на 14 септември 2023

Сайтът sampostigam.org съдържа полезна информация в помощ на ученици и студенти с един жив родител или без двама родители, такива отрасващи/отраснали в институция или поверени на близък роднина (попечител или настойник).

Платформата представя възможностите за финансова, материална и личностна подкрепа, които съществуват в България на държавно и частно ниво, за да бъде подпомогнато бъдещото развитие на тези студенти.

 


 
Facebook Twitter Share