НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 9382051 Картинка 11217029 Картинка 4010207 Картинка 7164465 Картинка 98216 Картинка 12227981 Картинка 5488316 Картинка 7786233 Картинка 6580207 Картинка 6909357

Нов информационен сайт за студенти без родители

Публикувано на 14 септември 2023

Сайтът sampostigam.org съдържа полезна информация в помощ на ученици и студенти с един жив родител или без двама родители, такива отрасващи/отраснали в институция или поверени на близък роднина (попечител или настойник).

Платформата представя възможностите за финансова, материална и личностна подкрепа, които съществуват в България на държавно и частно ниво, за да бъде подпомогнато бъдещото развитие на тези студенти.

 


 
Facebook Twitter Share