НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 1534303 Картинка 4527932 Картинка 11953195 Картинка 9409572 Картинка 8331664 Картинка 10313118 Картинка 3137957 Картинка 11944245 Картинка 2348255 Картинка 2851530

Курс по туризъм, алпинизъм и ориентиране

 

УЧЕБЕН КУРС

по

ТУРИЗЪМ, АЛПИНИЗЪМ и ОРИЕНТИРАНЕ

 със студенти от ІІ курс редовно обучение, ІІІ курс задочно обучение, ІІІ курс специалност „Кинезитерапия” и минали випуски.

Смяна

Дата

Студенти

ПУСБ „Проф. Н. Хаджиев” - БОРОВЕЦ:

I.

19.06. – 23.06.2021 г

З.О. „Педагогика“

II.

24.06. – 28.06.2021 г.

З.О. „Спорт“

III.

29.06 - 03.07.2021 г.

З.О. - Минали випуски

IV.

04.07. – 08.07.2021 г.

ОЗЗГТ – 22 гр.

V.

09.07. – 13.07.2021 г.

ОЗЗГТ – 23 гр.

VI.

14.07. – 18.07.2021 г.

ОЗЗГТ – 24 гр.

VII.

19.07. – 23.07.2021 г.

ОЗЗГТ – 25 гр.

ПУСБ „Проф. Иван Стайков”, - ВИТОША:

I.

27.06 - 03.07.2021 г.

Изостанали студенти

II.

04.07 - 10.07.2021 г.

Ф.П. -  17, 18  и 19 гр .

IІІ.

11.07 – 16.07.2021 г.

Ф.П. -  16, 20, 21 гр.  и „Еразъм+“

IV.

17.07. – 23.07.2021 г.

Ф.С. – 2, 3, 4, 13 гр., СА и АФАС

V.

24.07. – 30.07.2021 г.

Ф.С. – 5, 6, 7 и 8 гр.

VI.

31.07. – 06.08.2021 г.

Ф.С. – 9, 10, 15 гр. и АС

VII.

07.08. – 13.08.2021 г.

Ф.С. – 1, 11, 12, 14 гр. и АС

 

ВАЖНО!!!

  1. В срок до 04 юни 2021 г., студентите от редовно обучение потвърждават участието си в курса на e-mail: taoiski@abv.bg или на тел.: 02/4014361 – катедра „ТАО“.
  2. Студентите от З.О. в срок до 28 май 2021 г. потвърждават участието си в курса на e-mail: zadochno@nsa.bg или на тел.: 02/4014219.
  3. Минали випуски /изостанали студенти/ подават заявление за включване в курса до 28 май 2021 г. на e-mail: taoiski@abv.bg или на тел.: 02/4014361 – катедра „ТАО“.
  4. Заявления за отлагане на курс се подават в съответните деканати в срок до 04 юни 2021 г.
  5. Резултати от подадените заявления – 09.06.2021 г. на информационните табла в Ректората и в сайта на НСА.

 
??????? ??? Facebook Twitter Share