НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 10276831 Картинка 547660 Картинка 2044688 Картинка 6034008 Картинка 2235044 Картинка 3260445 Картинка 11831585 Картинка 11177554 Картинка 8787934 Картинка 12344760
Управление по мандати

УПРАВЛЕНИЕ по МАНДАТИ

Георги Караиванов

Проф. Георги Георгиев Караиванов
Директор: 1 юли 1942  – 1 юни 1943 

Руси Радков Стоянов-Кряков

Проф. д-р Руси Радков Стоянов-Кряков
Директор: 21 септември 1943 – 10 януари 1945 

Кирил Атанасов

Доц. Кирил Петров Атанасов
Временно директор: 11 януари –5 ноември 1945 

Драгомир Матеев

Проф. д-р Драгомир Матеев Стефанов
Директор и ректор: 6 ноември 1945 – 30 юни 1962 

Зам.-ректори (24 октомври 1951 – 1954 )
проф. Георги Гиздов
доц. Васил Цонков
доц. Кирил Петров

Зам.- ректори (1 септември 1954 – 1958 )
доц. Кирил Петров
ст.пр. Васил Недков
ст. пр. Димитър Дражев

Зам.- ректори (1 септември1 958 – 1960)
проф. Георги Гиздов
доц. Кирил Петров
доц. Николина Манчева

Зам-.ректори (1 юли 1960 – 1962)
проф. Николина Манчева
ст.н.с. Кръстю Кръстев

Асен Гешев

Доц. Асен Иванов Гешев
Ректор: 1 юли 1962 – 30 юни 1968 

Зам.-ректори (1 юли 1962 – 1964)
доц.Венцислав Ангелов
ст.н.с. Кръстю Кръстев
ст.н.с. Петко Щерев

Зам.-ректори (1 юли 1964 – 1966)
ст.н.с. Любомир Илинов
ст.н.с. Петко Щерев

Зам.-ректори (15 юли 1966 – 1968)
доц. Иван Стайков
ст.н.с. Любомир Илинов

Доц. Иван Костадинов Стайков
Ректор: 1 юли 1968 – 3 август 1975 

Зам.-ректори (1 юли 1968 – 1970)
доц. Миролюб Кутинчев
ст.н.с. Любомир Илинов

Зам.-ректори (1 юли 1970 – 1972)
доц. Миролюб Кутинчев
проф. Васил Цонков
ст.н.с. Любомир Илинов

Зам.-ректори (1 септември1972 – 1976)
доц. Наталия Петрова
проф.д-р Добромир Добрев
ст.н.с. д-р Йордан Александров

Петър Слънчев

Проф. д-р Петър Великов Слънчев
Ректор: 4 август 1975 – 14 октомври 1979 

Зам.-ректори (4 август 1975 - 1976)
доц. Наталия Петрова
проф. Райко Петров
ст.н.с. Йордан Александров
проф. Добромир Добрев

Зам.-ректори (1 юли 1976 – 1979)
доц. Наталия Петрова
доц. Стефан Бобев
ст.н.с. Илчо Илиев

Проф. д.п.н. Никола Иванов Хаджиев
Ректор: 15 октомври 1979 – 21 април 1987 

Зам.-ректори (15 октомври 1979 – 1983)
доц. Константин Наков
доц. Стефан Бобев
ст.н.с. Илчо Илиев

Зам.-ректори (1983 – 1987)
проф. Крум Рачев
доц. Стефан Бобев
ст.н.с. д-р Кръстьо Кръстев
доц. Константин Наков

Райко Петров

Проф. Райко Петров Райков
Ректор: 22 април 1987 – 4 юни 1990 

Зам.-ректори (22 април 1987 – 4 юни 1990)
доц. Георги Кабуров
доц. Климент Бойчев

Георги Кабуров

Проф. Георги Рангелов Кабуров
Ректор: 4 юни 1990 – 5 октомври 1999 

Зам.-ректори (4 юни 1990 – 1995)
проф. Димитър Гюрков
проф. Рачо Косев
доц. Миньо Златанов
проф. Светослав Иванов

Зам.-ректори (31 октомври 1995 – 1999)
доц. Милчо Миленски
проф. Светослав Иванов
проф. Димитър Кайков

Проф. д.п.н. Светослав Любомиров Иванов
Ректор: 6 октомври 1999  - 2 декември 2003 

Зам.-ректори (6 октомври 1999 - 6 декември 2003)
доц. Лъчезар Димитров
доц. Йонко Йонов

Проф. Лъчезар Димитров
Ректор: от 3 декември 2003 - февруари 2012 

Зам.-ректори (от 6 декември 2003)
доц. Лазар Каменов
проф. Петър Бонов
доц. Кирил Андонов

Зам.-ректори (от 17 декември 2007)
доц. Пенчо Гешев
проф. Петър Бонов
проф. Даниела Дашева
проф. Кирил Андонов
доц. Димитър Михайлов

Проф. Пенчо Гешев, доктор
Ректор: от 17 февруари 2012 - 19 декември 2019 

Зам.-ректори (от 28 февруари 2012)
доц. Николай Изов
проф. Даниела Дашева, дн
проф. Димитър Михайлов

Помощник-ректор
проф. Кирил Андонов, дн

Зам.-ректори (от 20 януари 2016)
доц. Николай Изов
проф. Татяна Янчева
проф. Апостол Славчев

Помощник-ректор
проф. Кирил Андонов, дн

   Проф. Николай Изов, доктор
ректор: от 19 декември 2019 - 19 декември 2023 

Зам.-ректори
проф. д-р Иван Мазнев, доктор
проф. Татяна Янчева, дн
проф. Апостол Славчев, доктор

Помощник-ректор
проф. Кирил Андонов, дн
Портрети на бившите ректори на НСА, дело на художника Борис Пелев


Проф. Георги Караиванов


Проф. д-р Руси Радков


Проф. Драгомир Матеев


Доц. Асен Иванов Гешев


Проф. Иван Стайков


Проф. Петър Слънчев


Проф. Никола Хаджиев


Проф. Райко Петров


Проф. Георги Кабуров

 
 
Facebook Twitter Share