НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 4551343 Картинка 5867637 Картинка 1720614 Картинка 9984057 Картинка 9176379 Картинка 1536564 Картинка 11745911 Картинка 2076797 Картинка 7321024 Картинка 6762023
Източници

 

 1. 1. Стоянов, Цв. Академия за физическа култура. – В: Юнак, год І, кн.4-5, 15 ян. 1927; П. Фотинов. Физическото възпитание на българския народ. – В: Здраве и сила, год. ХХV, кн.13-14, апр. 1929; Българска академия за физическо възпитание. – В: Спортен в. Левски, год. ІІ, бр. 43, 25 май 1943.
 2. 2. Здраве и сила, Варна, год. VІ, юли-авг. 1905.
 3. 3. Гевренова, М. По някои проблеми за подготовката на специалисти по гимнастика от СБГД”Юнак” – 1898-1942 г. – В: Сб. 50 години НСА. С., 1994; Н.Петрова. Държавните курсове за подготовка на учители по телесно възпитание като предшественици на ДВУТВ. – В: Сб. 50 години НСА. С., 1994; М. Дамянов. Принос към историята на НСА. Началото. Т.І, С., 1995.
 4. 4. “Много обичах спорта, играта!” – В: Спорт, бр. 11, 15 ян. 1993.
 5. 5. Караиванов, Г. Обхват и значение на Висшето училище за телесно възпитание. – В: Медико-педагогическо списание, 1943, кн. 4.
 6. 6. Стенографски дневници, 25 ОНС, ІІІ Редовна сесия, 4.ХІ.1941, с. 78.
 7. 7. Пак там, 11.ХІІ.1941, с.316-323.
 8. 8. ДА – София, Ф. 1629, оп. 1, а.е. 32.
 9. 9. Спорт, год.ХХІ, бр.2175, 10 септ.1943.
 10. 10. Държавен вестник, год. ХІV, бр.2, 3 ян.1942.
 11. 11. Архив на НСА – Материална книга на ДВУТВ – 15 окт.1942-16 май 1945 г.
 12. 12. Митев, Л. Борислав Йорданов – опит за биография. – В: Сб. 50 години НСА. С., 1994, с. 54-62.
 13. 13. ДА – София, Ф. 1629, оп. 2, а.е. 171, л. 66.
 14. 14. Кръстев, Кр., Н.Петрова. Драгомир Матеев. С., 1986.
 15. 15. Матеев, Др. Висшето училище за физическа култура. Във: Физкултура, год. ІІ, бр. 19-20, 15 ян. 1948.
 16. 16. Аладжов, Н. Бележки за изграждането на спортния клуб при ВУФ (ВИФ, НСА). Спомени.
 17. 17. ДА – София, Ф. 1629, оп. 1, а.е. 20, л. 67-68.
 18. 18. Бърдарева, Р. Алманах 1942 – 1997 г. Науката в НСА. С., 1997.
 19. 19. Архив – НСА, Фонд – проф. д-р Добромир Добрев. Мотиви за изграждане на факултет “Масово-оздравителна и лечебна физкултура” към ВИФ”Г.Димитров” – София.
 20. 20. ДА – София, Ф. 1629, оп. 1, а.е. 45, л. 141.
 21. 21. Пак там, а.е. 29, л. 74-75.
 22. 22. Архив на НСА. – Материали за срещата на колектива на ВИФ”Г.Димитров” с др. Пенчо Кубадински, с. 4-6.
 23. 23. ДА – София, Ф. 1629, оп. 1, а.е. 42, л. 55-56.
 24. 24. Пак там, а.е. 38, л. 253-257.
 25. 25. Пак там.
 26. 26. Пак там, а.е. 28, л. 6; 7; 12; 70-71.
 27. 27. Пак там, а.е. 41, л. 223.
 28. 28. Стайков, Ив. Подготовка физкультурних кадров и наука о спорте в Болгарии. С., 1977.
 29. 29. Хаджиев, Н. ВИФ”Г.Димитров” научно-учебен център за подготовка на кадри по физическа култура. – Във: Въпроси на физическата култура, 1982, кн. 7.
 30. 30. Отчетен доклад на Академичното ръководство 1990 1994 г. С., 1994.
 31. 31. Отчетен доклад на Академичното ръководство на Националната спортна академия за периода 1995 – 1999 г. С., 1999.
 32. 32. Дамянов, М. Материали по историята на ВИФ. Документи 1942 – 1982 г. Катедри и преподаватели. С., 1982.
 
 
Facebook Twitter Share