НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 8724778 Картинка 4981115 Картинка 6768251 Картинка 8144242 Картинка 7243261 Картинка 10685916 Картинка 5325867 Картинка 11264941 Картинка 3466447 Картинка 565637

Стипендии

 

СТИПЕНДИИ

В приложените по-долу документи е дадена цялата информация относно стипендите в НСА. Документите са изготвени въз основа на ПМС 90/26.05.2000 г. и ПМС 103/31.05.1993 г. В тях са отразени измененията и допълненията от ПМС 65/2001 г., ПМС 63 и 242 от 2002 г., решение на ВАС/2003 г., ПМС 69/2004 г., ПМС 282/2005 г., ПМС 219/2006 г., ПМС 130/2008 г. и решения на Академичния съвет на НСА

 

    
Документи
Важно за кандидатите за стипендии за летен семестър 2021-2022
Важно за кандидатите за стипендии за летен семестър 2021-2022
Заповед относно кампанията за набиране и обработка на документи за стипендии
Заповед относно кампанията за набиране и обработка на документи за стипендии
Заповед относно условията за получаване на стипендии за летен семестър 2021/2022
Заповед относно условията за получаване на стипендии за летен семестър 2021/2022
Класиране стипендии за зимен семестър на учебната 2021/2022
Класиране стипендии за зимен семестър на учебната 2021/2022
Протокол към изпълнение на Заповед №ЗП-1119/16.09.2021
Протокол към изпълнение на Заповед №ЗП-1119/16.09.2021
Правила за отпускане на стипендии в НСА
Правила за отпускане на стипендии в НСА
Правила за отпускане на награди и помощи
Правила за отпускане на награди и помощи
Заявление за стипендия
Заявление за стипендия
Важно за кандидатите за стипендии за зимен семестър 2021/2022
Важно за кандидатите за стипендии за зимен семестър 2021/2022
Молба декларация 1 курс
Молба декларация 1 курс
Заповед 1118 от 16.09.2021
Заповед 1118 от 16.09.2021
Заповед 1119 от 16.09.2021
Заповед 1119 от 16.09.2021
    
 
??????? ??? Facebook Twitter Share