НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 10850552 Картинка 12006810 Картинка 9391963 Картинка 4514497 Картинка 12296195 Картинка 6995220 Картинка 4826699 Картинка 8837168 Картинка 9696060 Картинка 1620231
Практики

 
 
Документи за изтегляне
pdf file
Разпределение за преддипломна педагогическа практика - ф-т Педагогика
pdf file
Разпределение за преддипломна треньорска и управленска практика - ф-т Спорт
pdf file
Програма за преддипломна практика
pdf file
Разпределение за преддипломна педагогическа практика ЗО V курс по основна и нова квалификация „Учител по ФВС" 2023/24
pdf file
Преддипломна практика-нова специалност "Спорт"
pdf file
Преддипломна педагогическа практика- нова специалност "ФВС"
    
 
Facebook Twitter Share