НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 3644442 Картинка 5524777 Картинка 7578575 Картинка 11025216 Картинка 11944571 Картинка 5878152 Картинка 2555542 Картинка 9538459 Картинка 5972032 Картинка 4652056ЦНПДС

За ЦНПДС Дейност Апаратура Ценоразпис Контакти Полезни връзки

Центърът за научна и приложна дейност в спорта (ЦНПДС) е създаден с решение на Академичния съвет от 18.12.2012 г. с цел разширяването на научно-изследователската и приложна дейност, развивана от Научно изследователски институт (2004) и създадения към него Международен научен институт (2005).
В съответствие с научните приоритети на НСА, функционирането на Центъра е насочено към организиране и осъществяване на научноизследователска, експериментална и приложна дейност в сферата на физическото възпитание, спорта и общественото здраве.

   
 
Facebook Twitter Share