НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 10530062 Картинка 2330957 Картинка 896779 Картинка 10951706 Картинка 5227187 Картинка 4523220 Картинка 2819264 Картинка 2056128 Картинка 2258293 Картинка 10404917

Контакти

Канцеларията на Задочно обучение се намира в сградата на Ректората,
1 етаж, стая 106

 

 

 

По всички интересуващи Ви въпроси се отнасяйте до

Снежа Дражева

тел. (02) 4014(219)
e-mail: zadochno@nsa.bg

 

 
??????? ??? Facebook Twitter Share