НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 6752227 Картинка 5385801 Картинка 4037919 Картинка 6239479 Картинка 9922271 Картинка 8927292 Картинка 6852965 Картинка 9144252 Картинка 3233136 Картинка 2744293

Учебни зали в блок 70

Учебни зали и лаборатории в блок 70

Зала "Франц Бекенбауер"

Изследователска лаборатория по биомеханика и двигателен контрол. -->Повече...

Компютърна зала 'Джон Атанасов" по спортна статистика

 
??????? ??? Facebook Twitter Share