НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 2916694 Картинка 10175589 Картинка 3795658 Картинка 815153 Картинка 4673672 Картинка 7133740 Картинка 7101872 Картинка 1311127 Картинка 10225349 Картинка 9578174Изтъкнати личности

проф. Драгомир Матеев проф. Иван Стайков проф. Ема Герон проф. Райко Петров проф. Никола Хаджиев проф. Георги Кабуров проф. Цветан Желязков проф. Михаил Бъчваров проф. Янош Брогли

В страниците, които следват, представяме изтъкнати личности,
свързали живота и таланта си
с изграждането на Националната спортна академия.
Те са с изключителен принос за развитието на спорта, 
масовата физическа култура и спортната наука в България.
Тяхната роля не може да се надцени. Тя е факт!

 
 
Facebook Twitter Share