НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 11340287 Картинка 2678664 Картинка 10879207 Картинка 8833115 Картинка 3353689 Картинка 8586951 Картинка 11919361 Картинка 4167469 Картинка 2444139 Картинка 5010040

Изтъкнати личности

проф. Драгомир Матеев   проф. Иван Стайков   проф. Ема Герон   проф. Райко Петров   проф. Никола Хаджиев   проф. Георги Кабуров   проф. Цветан Желязков   проф. Михаил Бъчваров   проф. Янош Брогли  

В страниците, които следват, представяме изтъкнати личности,
свързали живота и таланта си
с изграждането на Националната спортна академия.
Те са с изключителен принос за развитието на спорта, 
масовата физическа култура и спортната наука в България.
Тяхната роля не може да се надцени! Тя е факт!

 
??????? ??? Facebook Twitter Share