НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 8476924 Картинка 10423066 Картинка 3004645 Картинка 8191294 Картинка 2458075 Картинка 394972 Картинка 1392659 Картинка 6086098 Картинка 8147947 Картинка 9320177Център Следдипломна квалификация (СДК)


Заявление за обучение на учители Заявление за участие в курс по СДК Конспекти Курсове Курсове за обучение на учители

 

Центърът за следдипломна квалификация към НСА “Васил Левски” е създаден през 1972 год. Той е звено към Академията, което провежда различни видове и форми на обучение за придобиване на допълнителна квалификация или повишаване на квалификацията на кадрите в гр. София и страната.

Центърът за СДК се намира в Ректората - Студентски град, ІІ-ри етаж, стаи № 203 и 205.

Ръководител на Центъра за СДК:

проф. Бисер Цолов, ДН
тел. (02) 40 14 288 и (02) 40 14 235
Мобилен: 0896-77-66-12

Инспектори СДК:


Анелия Еленкова
Тел/факс (02) 40 14 238

Е-mail: sdk@nsa.bg

 

   
 
Facebook Twitter Share