НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 7724917 Картинка 2412567 Картинка 8131417 Картинка 11975042 Картинка 1047709 Картинка 139924 Картинка 7300544 Картинка 8165995 Картинка 2025595 Картинка 11432715
Център Следдипломна квалификация (СДК)

Специализации и курсове за учители Специализации и курсове по вид спорт Обяви за обучения Онлайн брошура Онлайн заявление за обучение Галерия Други курсове

 

Центърът за следдипломна квалификация към Национална спортна академия „Васил Левски“  предлага различни видове и форми на обучение за придобиване на допълнителна квалификация или повишаване на квалификацията на кадрите в областта на физическото възпитание, спорта и свързаните с тях дейности.


ВАЖНО

          Поради спецификата на следдипломното обучение и необходимостта за сформиране на обучителни групи в секцията на Центъра за следдипломна квалификация към електронната страница на НСА „Васил Левски“ не могат да бъдат публикувани всички възможни курсове и специализации със съответните начални срокове и изисквания за тях.
          Ето защо всеки желаещ за конкретно обучение (по направление и вид спорт) е желателно да подаде електронно заявление, като при сформиране на необходимата група ще бъде информиран за всички детайли по започването и провеждането му. Подаденото заявление има информативен характер и не задължава кандидата да се включи в него, ако условията не го удовлетворяват.

 

 

Ръководител на Центъра за СДК

проф. Бисер Цолов, ДН

тел.: 0896776612.

(02) 40 14 288

(02) 40 14 235

НСА, Ректорат, к-т 203

Инспектори СДК

Анелия Еленкова,

Александра Генчева-Василева

тел.: (02) 40 14 238,

Е-mail: sdk@nsa.bg

НСА, Ректорат, к-т 205

 
 
Facebook Twitter Share