НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 1515802 Картинка 5224194 Картинка 7664637 Картинка 6255580 Картинка 2138831 Картинка 1581377 Картинка 1146220 Картинка 776288 Картинка 9178499 Картинка 2735453

Курсове по СДК

Центърът за следдипломна квалификация при НСА „В. Левски“ съвместно с катедра „Лека атлетика“ организират 18-месечна специализация по лека атлетика. Обучението е в задочна форма. Завършилите специализацията и притежаващи висше образование получават професионална квалификация „Треньор по лека атлетика“. Лицата със средно образование, съобразно изискванията на Наредба №1/04.02.2019 г. на ММС, получават правоспособност за „Помощник-треньор“.

      Желаещите да се включат е необходимо да имат състезателен опит и да подадат заявление по електронен път в сайта на НСА – https://nsa.bg/bg/page,1191. Заявлението може да се подаде и лично в ЦСДК при НСА (студентски град), кабинет 205 – краен срок 15.10.2020 г.

      При сформиране на необходимата група след този срок (и съобразно епидемичната обстановка в страната) всеки своевременно ще бъде информиран за началото и условията на обучението.

    За допълнителна информация – телефон: 02 40 14 238 – ЦСДК,

    или 0892299729 - проф. Марин Гъдев, дн – ръководител катедра.

======================

Центърът за следдипломна квалификация при НСА „В. Левски“ организира четиримесечен  курс по „КУЛТУРИЗЪМ И ФИТНЕС“ с ръководител доц. Валентин Панайотов. Обучението е в задочна форма, води се в събота и неделя (целодневно).

Завършилите курса получават удостоверение от НСА и лиценз от БФ по културизъм и фитнес с правоспособност за работа като инструктори.

Кандидатите да се явят за започване на курса на 27.02.2020 г. (четвъртък) в 13.00 ч.,  НСА (Студентски град) - зала А5, като носят копие от диплома (с приложението) за завършено образование (най-малко  средно) и 2 бр. снимки. Таксата за обучение и за издаване на лиценз е 600 лв. Тя се заплаща в деня на откриване – 27.02.2020 г., както следва:

·  450 лв. в касата на НСА само чрез ПОС устройство (с карта).

·  150 лв. в брой на БФ по културизъм и фитнес за лицензиране.

Кандидатите за участие в курса да имат готовност за учебни занимания на 28.02, 29.02 и 1.03 (петък, събота и неделя).

За повече информация: Център за СДК – тел. 02 4014238,  доц. Валентин Панайотов – тел. 0893 396440.

 

======================

Към Центъра за СДК при НСА „В. Левски” се организира двумесечен курс „МАСАЖ – РЕФЛЕКСОТЕРАПИЯ” (включва видове масаж - класически, китайски, антицелулитен, апаратен и др.) с рък. гл.ас. М. Войников от 06.03.2020 г. (петък).

Заниманията се провеждат, както следва: петък – от 17.00 до 20.00ч.; събота и неделя – от 09.00 до 18.00 ч. в НСА – Студентски град.

Такса – 400 лв.

Откриването на курса е на 06.03.2020 г. (петък) в 17.00 ч. в НСА – Студентски град, фоайето на ІІ-рия етаж.

За справки и записване: тел. 02/40-14-238 – Център за СДК

Желаещите трябва да носят копие от диплома за завършено образование (най-малко средно образование) и 2 бр. снимки.

Таксата ще се заплати след откриването на курса по банков път, чрез ПОС устройство в НСА или чрез „Easypay”.

 

ЦЕНТЪР ЗА СДК

 

===================

Към Центъра за СДК при НСА "В. Левски" се организира 5-седмичен  курс по „КЛАСИЧЕСКИ, ИЗТОЧНОАЗИАТСКИ И АНТИЦЕЛУЛИТЕН МАСАЖ” с рък. гл.ас. Т. Андонова от 08.01.2020 год. (сряда).

Заниманията се провеждат всеки ден (от понеделник до петък) от 17.00 ч. до 20.00 ч. и събота от 9.00 до 18.00 ч. в НСА - Студентски град.

Такса – 400 лв.

Откриване на курса – на 08.01.2020 г. (сряда) в 17.00 ч. в НСА – Студентски град, фоайето на ІІ-ри етаж.

Справки и записване: Център за СДК, каб. 203, тел. 02/ 40-14-238; 089 850 84 04 – гл.ас. Т. Андонова.

Желаещите трябва да носят копие от диплома за завършено образование (най-малко средно) и 2 бр. снимки.

Таксата за курса ще се заплати след започването му безкасово (по банков път, чрез ПОС устройство в касата на НСА  или в „Изипей”).

===============================

Центърът за следдипломна квалификация при НСА „В. Левски“ организира едномесечен курс по „КУЛТУРИЗЪМ И ФИТНЕС“ с ръководител проф. Владимир Боянов, дн. Обучението е целодневно в продължение на 24-25 дни плюс седмица за самоподготовка и завършва с комплексен изпит.

Завършилите получават удостоверение от НСА и лиценз от БФ по културизъм и фитнес с правоспособност за работа като инструктори. Желаещите да се явят за започване на курса на 10.01.2020 г. (петък) в 13.00 ч., НСА (Студентски град) - зала 215. Не е необходимо предварително записване.

Кандидатите  трябва да носят копие от диплома за завършено образование (най-малко  средно) и 2 бр. снимки. Таксата за обучение и за издаване на лиценз е 600 лв. Тя се заплаща в деня на откриване – 10.01.2020 г., както следва:

·  450 лв. в касата на НСА само чрез ПОС терминал (с карта).

·  150 лв. в брой на БФКФ за издаване на лиценз.

За информация – проф.  Владимир Боянов, тел. 0893 396484  и Център за СДК – тел. 02 4014238.

==================================

Центърът за следдипломна квалификация при НСА „В. Левски“ организира 3-месечен курс за придобиване на правоспособност за Инструктор по АЕРОБИКА И КАЛАНЕТИКА, съобразно изискванията на Наредба №1/2019 г. на ММС. При сформиране на група курсът ще започне на 17.01.2020 г. (петък) в 13.00 ч. в зала 110, централен корпус на НСА „В. Левски“. Заниманията ще се провеждат в събота и неделя.

            За допълнителна информация и записване – телефон: 02/40 14 238 – ЦСДК.

==================================

Центърът за следдипломна квалификация при НСА „В. Левски“ съвместно със сектор „Хокей на трева“ организират 18-месечна треньорска специализация. Обучението е в задочна форма, като завършилите специализацията и притежаващи висше образование получават професионална квалификация „Треньор по хокей на трева“. Лицата със средно образование, съобразно изискванията на Наредба №1/04.02.2019 г. на ММС, получават правоспособност за „Помощник-треньор“.

Желаещите да се включат в обучението със средно образование трябва да са навършили 28 години.

Заявление се подава по електронен път в сайта на НСА - (ТУК). Крайният срок за подаване на заявления е 31.12.2019 г.

При сформиране на необходимата група през януари 2020 г. всеки ще бъде информиран за условията на обучението и за неговото начало.

За допълнителна информация – телефон: 02 40 14 238 – ЦСДК.

 

=====================================

 
??????? ??? Facebook Twitter Share