НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 8780103 Картинка 5744961 Картинка 9396913 Картинка 4689525 Картинка 1709961 Картинка 138489 Картинка 2875696 Картинка 156098 Картинка 9387207 Картинка 12190024

Студентски съвет


Студентски съвет при НСА

Студентски съвет (СС) е орган, който има за цел да изявява и защитава общите интереси (спортни, интелектуални, социални, културни и др.) на студентите и докторантите от НСА “Васил Левски” и да служи като официално призната форма за връзка между студентите и управляващите органи на Академията на всички нива.

Студентски съвет при НСА “Васил Левски” членува и взема активно участие в дейноста на Националното председателство на студентските съвети (НПСС) на Република България.

 

За контакти:

Национална спортна академия
Студентски град, бл. 70, етаж 7, стая №700

 

Списък на членовете на Студентски съвет

 

Председател: 
Мария Родева – Факултет Педагогика, № 209947
Заместник-председатели:
Ивайло Здравков – Факултет Спорт, № 312016
Вероника Стайкова – Факултет Спорт, № 31170

Членове

Александър Атанасов  -  ФС, № 33158
Благовест Кожухаров – ФС, № 32536
Валерия Рашева – ФОЗЗГТ, № 32358
Виолета Йовкова – ФОЗЗГТ, № 33602
Вяра Кирилова – ФОЗЗГТ, № 32424
Даниела Елинова – ФС, №32861
Денис Даниелов – ФП, № 33818
Димитър Полков – ФП, № 33818
Елена Драмчева – ФП, № 31719
Иван Пенков – ФС, № 32554
Йоанна Петкова – ФС, № 34232
Кирил Велев – ФС, № 31834
Марко Стефанов – ФС, № 33314
Мариян Ловков – ФС, № 32110
Михаил Генадиев – ФС, № 33231
Памела Здравкова – ФП, № 31719
Пламен  Диков – ФС, № 33159
Полин Балева – ФС, № 33238
Станислава Василева – ФП, № 31743
Страхил Паралов – ФС, № 32942
Сюлейман Сюлейман – ФОЗЗГТ,  № 33513
Тихомир Димов – ФОЗЗГТ,  № 33346
Калина Грозданова – докторант

 

 

 
Документи за изтегляне
Правилник за дейността на Студентски съвет
Правилник за дейността на Студентски съвет
Процедури за сигнали, жалби и предложения от студенти и докторанти
Процедури за сигнали, жалби и предложения от студенти и докторанти
    
 
Facebook Twitter Share