НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 3295782 Картинка 5413720 Картинка 4161406 Картинка 779046 Картинка 222818 Картинка 639183 Картинка 7823665 Картинка 1821106 Картинка 10161190 Картинка 3460153

Анкетни карти за попълване от търсещи работа

За да бъдете включени в програмата на Кариерния център на НСА е необходимо да попълните CV и Анкетна карта. Файлът за CV можете да изтеглите по-долу. Следват двете форми - за завършили бакалавърска и магистърска степен на обучение. По-долу можете да изтеглите анкетните карти като Word-документ. Попълнете ги и ни ги изпратете по пощата или на e-mail:

София 1700, Студентски град
Национална спортна академия
Кариерен център
e-mail:
career@nsa.bg
телефон: 02 40 14 208


Въпроси, свързани с Вашата професионална реализация и кариерно развитие може да поставите в Кариерен център на НСА “Васил Левски”,

тел. 02/ 40 14 208, e-mail: career@nsa.bg

 

Документи
Правилник за дейсността на Кариерния център
Правилник за дейсността на Кариерния център
CV
CV
Анкетна карта за магистри
Анкетна карта за магистри
Анкетна карта за бакалаври 1 курс
Анкетна карта за бакалаври 1 курс
Анкетна карта за бакалаври 4 курс
Анкетна карта за бакалаври 4 курс
 
??????? ??? Facebook Twitter Share