НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 4408369 Картинка 10453759 Картинка 7585548 Картинка 472758 Картинка 2863091 Картинка 9115220 Картинка 9265440 Картинка 11886142 Картинка 10031684 Картинка 2351769

Кои сме ние?

КОИ СМЕ НИЕ?

 НБС "ВОН" - КНСБ - основан на 29 юни 2001 г. и регистриран с решение на Софийски градски съд от 27.07. 2001 г. по фирмено дело 7502/2001 г. и 2007 г.

НБС "ВОН" - КНСБ е основен член на КНСБ, която има международно членство в Международната конфедерация на свободните профсъюзи (МКСП) и на Европейската конфедерация на профсъюзите (ЕКП).

Контакти:

Национален браншов синдикат"ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА" НБС "ВОН" - КНСБ
София - 1000, пл. "Македония" 1тел.: 40 10 536; факс 988 59 69


Е-mail:
von_knsb@yahoo.com, von_knsb@mail.bg

http://www.von-knsb.hit.bg/

 

 
??????? ??? Facebook Twitter Share