НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 8112962 Картинка 2380437 Картинка 1540506 Картинка 7738955 Картинка 9097576 Картинка 8419883 Картинка 7948332 Картинка 12045649 Картинка 5164991 Картинка 732424Ректорат


Ректор

проф. Николай Изов, доктор

 

1700 София, кв.Студентски град, Национална спортна академия

Тел. 02 /40 14 101

e-mail: rector@nsa.bg ; nikolay.izov@gmail.com

 

   

Заместник-ректор по учебната работа 

проф. д-р Иван Мазнев, доктор

 

1700 София, кв.Студентски град, Национална спортна академия

тел. 02 /40 14 303 ; факс: 02 / 400 75 05

e-mail: ivanmaznev@yahoo.com

 

   

 Заместник-ректор по научната и международна дейност

 проф. Татяна Янчева, дн

 

1700 София, кв.Студентски град, Национална спортна академия

тел. 02 / 40 14 358 ; факс: 02 / 400 75 05

e-mail: iancheva.tatiana@gmail.com

 

   

 Заместник-ректор по качеството на образованието и акредитацията

проф. Апостол Славчев, доктор

 

1700 София, кв.Студентски град, Национална спортна академия

тел. 02 / 40 14 324 ; факс: 02 / 400 75 05

e-mail: slav_a@abv.bg

 

   

Помощник-ректор

проф. Кирил Андонов, дн

 

1710 София, кв.Студентски град, Национална спортна академия

Тел. 02 / 40 14 306

e-mail: k.andonov@nsa.bg

   

Секретар на ректора 

Николина Чалъкова

 

София 1700, Студентски град, Национална спортна академия,

Тел. 02 / 40 14 302

e-mail: nina@nsa.bg

 

   

 Секретар заместник-ректори 

Стефка Кончева

 

София 1700, Студентски град, Национална спортна академия, 3-ти етаж

тел. 02 / 40 14 303 ; факс:  02 / 400 75 05

e-mail: s.koncheva@nsa.bg

 

 

 

 
 
Facebook Twitter Share