НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 9357473 Картинка 5117216 Картинка 10187616 Картинка 4793616 Картинка 939607 Картинка 8007674 Картинка 554408 Картинка 1688521 Картинка 9693139 Картинка 5926898

Ректорат

Ректорско ръководство на Национална спортна акедемия

Ректор

 

проф. Николай Изов, доктор

 

1700 София, кв.Студентски град, Национална спортна академия

Тел. 02 /40 14 101

e-mail: rector@nsa.bg ; nikolay.izov@gmail.com

 

Заместник-ректор по учебната работа

 

проф. д-р Иван Мазнев, доктор

 

1700 София, кв.Студентски град, Национална спортна академия

тел. 02 /40 14 303 ; факс: 02 / 400 75 05

e-mail: ivanmaznev@yahoo.com

 

 

Заместник-ректор по научната и международна дейност

 

проф. Татяна Янчева, дн

 

1700 София, кв.Студентски град, Национална спортна академия

тел. 02 / 40 14 358 ; факс: 02 / 400 75 05

e-mail: iancheva.tatiana@gmail.com

 

 

Заместник-ректор по качеството на образованието и акредитацията

 

проф. Апостол Славчев, доктор

 

1700 София, кв.Студентски град, Национална спортна академия

тел. 02 / 40 14 324 ; факс: 02 / 400 75 05

e-mail: slav_a@abv.bg

 

Помощник-ректор

 

проф. Кирил Андонов, доктор

 

1710 София, кв.Студентски град, Национална спортна академия

Тел. 02 / 40 14 306

e-mail: k.andonov@nsa.bg

Секретар на ректора

 

Николина Чалъкова

 

София 1700, Студентски град, Национална спортна академия,

Тел. 02 / 40 14 302

e-mail: nina@nsa.bg

 

 

Секретар заместник-ректори

 

Стефка Кончева

 

София 1700, Студентски град, Национална спортна академия, 3-ти етаж

тел. 02 / 40 14 303 ; факс:  02 / 400 75 05

e-mail: s.koncheva@nsa.bg

 

 

 

 
??????? ??? Facebook Twitter Share