НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 9383296 Картинка 5796161 Картинка 3883509 Картинка 3064528 Картинка 1009743 Картинка 7514563 Картинка 9295569 Картинка 4244349 Картинка 1828361 Картинка 1933513

МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ

Кинезитерапия   Физикална терапия и рехабилитация   Спорт за високи постижения   Спортен мениджмънт   Спортна психология   Спортна журналистика   Олимпизъм и спорт   Спорт и сигурност   Спорт, фитнес, здраве   Спортна анимация   Адаптирана физическа активност и спорт   SPA култура, източни и аква практики (1 година)   SPA култура, хидро, лито и таласо практики (2 години)   Физическо възпитание и спорт   Младежки дейности и спорт   Създаване и реализация на спортни и шоу програми   Адаптиран спорт и приобщаващо образоване  

В НСА „Васил Левски“ се провеждат следните магистърски програми:

 • Спорт за високи постижения - редовно и задочно
 • Спортен мениджмънт - редовно, задочно и дистанционно обучение
 • Спортна психология - редовно и задочно
 • Спортна журналистика - редовно и задочно
 • Олимпизъм и спорт - редовно и задочно
 • Спорт и сигурност - редовно и задочно
 • Спорт, фитнес, здраве - редовно, задочно и дистанционно обучение
 • Кинезитерапия (1 г.) - редовно
 • Физикална терапия и рехабилитация (2 г.) - редовно
 • Спортна анимация - редовно и задочно
 • Адаптирана физическа активност и спорт - редовно и задочно
 • SPA култура, източни и аква практики - задочно (1 година)
 • SPA култура, хидро, лито и таласо практики - задочно (2 години) 
 • Физическо възпитание и спорт - редовно и задочно
 • Младежки дейности и спорт - редовно, задочно и дистанционно обучение
 • Създаване и реализация на спортни и шоу програми - редовно и задочно
 • Адаптиран спорт и приобщаващо образование - 3 семестъра редовно

 

Специализации към програмата "Физическо възпитание"

 • Спорт в училище и свободното време
 • Профилактика и корекция при гръбначни изкривявания - в училищна възраст
 • Физическо възпитание и спорт в основната образователна система на СОУ
 • Физическо възпитание и спорт в средната образователна система на СОУ
 • Физическо възпитание и спорт в предучилищна възраст
 • Баскетбол в образователната система
 • Волейбол в образователната система
 • Хандбал в образователната система
 • Лека атлетика в образователната система
 • Гимнастика в образователната система
 • Плуване в образователната система

 

 
??????? ??? Facebook Twitter Share