НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 6287864 Картинка 553204 Картинка 6790055 Картинка 7507580 Картинка 8621089 Картинка 9815996 Картинка 7637506 Картинка 9753973 Картинка 7264773 Картинка 280944

Такси за обучение 

 

Банкова сметка на НСА „Васил Левски"
IBAN: BG 83BNBG 9661 3100 1751 01 BIC: BNBGBGSD Банка: БНБ - ЦУ
Основание: кандидатстудентска такса /такса обучение или др

 
??????? ??? Facebook Twitter Share