НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 11364068 Картинка 1693490 Картинка 3548704 Картинка 10796074 Картинка 7589969 Картинка 396928 Картинка 3388619 Картинка 7768713 Картинка 11055531 Картинка 12238206

Стипендии на МОН за обучение в чужбина

Министерството на образованието и науката обявява конкурси за отпускане на стипендии на български граждани, студенти в български държавни висши училища, за обучение в чуждестранни висши училища на основание Наредбата за държавните изисквания за приемане на студенти във висшите училища на Република България и в изпълнение на междуправителствени спогодби за образователен, културен и научен обмен.

Изборът на кандидатите се извършва след събеседване поотделно с всеки. Резултатите се обявяват веднага след приключване на конкурса. Избраните кандидатури се съгласуват с приемащата страна, чието решение е окончателно и не подлежи на обжалване.

Класираните кандидати в конкурса за даден вид обучение не могат да участват в последващ конкурс за академичната 2010/2011 година.

Условията за кандидатстване можете да видите във файловете по-долу: отделно за студенти, както и за преподаватели, изследователи и докторанти. 

Документи
Стипендии за студенти
Стипендии за студенти
Стипендии за преподаватели, изследователи и докторанти
Стипендии за преподаватели, изследователи и докторанти
 
??????? ??? Facebook Twitter Share