НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 9907156 Картинка 3298187 Картинка 4246637 Картинка 5204405 Картинка 10318636 Картинка 3304943 Картинка 8274270 Картинка 4064052 Картинка 4010282 Картинка 4097156

Документи за попълване

Във файловете по-долу са поместени стандартни форми за заявления от студентите във връзка с различни проблеми по време на обучението. Изтеглете (разпечатайте) съответния файл, попълнете го и го представете във факултетната канцелария.

Уведомяваме Ви, че личните данни се обработват и съхраняват в НСА „Васил Левски“ за целите на кандидатстването и обучението Ви.
НСА "Васил Левски" спазва стриктно политиката за съхранение на личните данни.

Документи
Прекъсване
Прекъсване
Заявление за новата специалност
Заявление за новата специалност
Заявление за отлагане
Заявление за отлагане
Заявление за получаване диплома за средно и висше образование
Заявление за получаване диплома за средно и висше образование
Възстановяване
Възстановяване
Съкратен срок на обучение
Съкратен срок на обучение
50% присъствие
50% присъствие
Административна заверка
Административна заверка
Заявление от общ характер
Заявление от общ характер
Прехвърляне
Прехвърляне
Удължена сесия
Удължена сесия
Заявление за държавен изпит за бакалаври
Заявление за държавен изпит за бакалаври
Молба за семестриално завършили
Молба за семестриално завършили
Молба за отлагане на курс
Молба за отлагане на курс
Молба за съкратена форма на обучение
Молба за съкратена форма на обучение
Договор за участие в студентска бригада в чужбина
Договор за участие в студентска бригада в чужбина
 
??????? ??? Facebook Twitter Share