НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 6760765 Картинка 3170561 Картинка 4972466 Картинка 2571891 Картинка 2816738 Картинка 7869881 Картинка 4402666 Картинка 2213317 Картинка 10829062 Картинка 2379603

Медицински център

Структура   Приемно време и контакти   Услуги  
 
Тел.: 0884666508
Медицинският център НСА-ЕООД се помещава на 1-ви етаж в сградата на НСА”В.Левски” на ул.”Гургулят”№1 и влючва кабинети за лекарски прегледи и консултации и кабинети за кинезитерапия и лечение с преформирани физикални фактори.

Предметът на неговата дейност включва: диагностика, лечение, рехабилитация и наблюдение на пациенти със заболявания и травми на опорно-двигателния апарат, нервната система, сърдечносъдовата система; научна и учебна дейност.
 
??????? ??? Facebook Twitter Share