НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 1981555 Картинка 1498972 Картинка 1965886 Картинка 1188806 Картинка 6483532 Картинка 113737 Картинка 995460 Картинка 2130713 Картинка 490439 Картинка 7749752

Структура

Медицинските прегледи и услуги се извършват на високо професионално ниво от следните щатни преподаватели по физикална медицина, кинезитерапия и рехабилитация към факултета по” Кинезитерапия, туризъм и спортна анимация” при НСА”В.Левски:.

 
??????? ??? Facebook Twitter Share