НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 9612928 Картинка 1667086 Картинка 6126425 Картинка 10314804 Картинка 9228746 Картинка 223528 Картинка 2833069 Картинка 595789 Картинка 5943137 Картинка 6813378
Дисертации и хабилитации

Необходими документи Архив 2023 Архив 2022 Архив 2021 Архив 2020 Архив 2019 Архив 2018 Архив 2017 Архив 2016 Архив 2015 Архив 2014 Архив 2013 Архив 2012
Ивелина Хараламбова Димитрова
Кандидат за ОНС Доктор
Изследване въздействието на адаптирана танцова методика върху възстановяването след оперативно лечение на рак на гърдата
Дата: 26.06.2024
Красимира Стоянова Иванова-Кунзова
Кандидат за ОНС Доктор
Тема: Ефект от използването на система за обратна връзка в реално време за усъвършенстване на гребната техника при студенти от Техническия университет - София
Дата: 15.05.2024
Джансу Самир Исмаил
Кандидат за ОНС Доктор
Тема: Интегрирани маркетингови комуникации за управление на бранда при спортни събития
Дата: 08.05.2024
гл. ас. Емилия Величкова Витанова, доктор
Кандидат за Доцент
 
Дата: 11.04.2024
гл. ас. Емил Видев Георгиев, доктор
Кандидат за Доцент
 
Дата: 04.04.2024
гл. ас. Диляна Делчева Зайкова, доктор
Кандидат за Доцент
 
Дата: 02.04.2024
ст. пр. Татяна Вълкова Христакиева, доктор
Кандидат за Доцент
 
Дата: 28.03.2024
доц. Михаил Ивайлов Кончев, доктор
Кандидат за Професор
 
Дата: 27.03.2024
гл. ас. Силвия Илиева-Синигерова, доктор
Кандидат за Доцент
 
Дата: 28.03.2024
гл. ас. Надежда Попова, доктор
Кандидат за Доцент
 
Дата: 26.03.2024
гл.ас. д-р Мариана Ангелчева, доктор
Кандидат за Доцент
 
Дата: 26.03.2024
доц. Илия Димитров Кючуков, дн.
Кандидат за Професор
 
Дата: 22.03.2024
Гл. ас. Илия Илиев, доктор
Кандидат за Доцент
 
Дата: 20.03.2024
гл. ас. Асен Асенов, доктор
Кандидат за Доцент
 
Дата: 19.03.2024
Аманжол Айтпанбет
Кандидат за ОНС Доктор
Тема: Совершенствование развития скоростно-силовых качеств борцов
Дата: 06.03.2024
Рахым Баялиев
Кандидат за ОНС Доктор
Тема: Изпользвания национальных видов спортивной борьбы в физическом воспитании студентов
Дата: 05.03.2024
Анна Вячеславовна Жидовинова
Кандидат за ОНС Доктор
Тема: Подготовка будущих специалистов физической культурьi и спорта с учетом потребностей рьiнка труда
Дата: 06.03.2024
Толгар Ахмадиев
Кандидат за ОНС Доктор
Тема: Особенности интегрирования профессиональной подготовки студентов физической культуры и спорта, специализирующихся в каратэ и других национальных единоборствах Востока
Дата: 21.02.2024
Даниела Венциславова Садикова
Кандидат за ОНС Доктор
Тема: Кинезитерапия при постурални нарушения в предучилищна възраст
Дата: 13.02.2024
Олжас Азатович Акимов
Кандидат за ОНС Доктор
Тема: Совершенствование управления физической культуры и спорта в Кызылординской области, Республика Казахстан
Дата: 7.02.2024
Виктория Донева
Кандидат за ОНС Доктор
Тема: Групова сплотеност, ефективност и удовлетвореност в отборните спортове
Дата: 17.01.2024
Михаела Михайлова Митова
Кандидат за ОНС Доктор
Тема: Възможности на кинезитерапията за психофизическо повлияване на болни след лечение на рак на гърдата в късен следоперативен стадий
Дата: 16.01.2024
Пламен Светлозаров Атанасов
Кандидат за ОНС Доктор
 
Дата: 16.01.2024
 
 
Facebook Twitter Share