НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 1776982 Картинка 672802 Картинка 12312670 Картинка 11952344 Картинка 290262 Картинка 10475321 Картинка 7692142 Картинка 3880107 Картинка 3629905 Картинка 10724430

Профил на купувача

Архив  

Досие на ОП с ID 660965

« Назад към всички ОП/ПС/ПО/СО
Дата на публикуване: 09.04.2015
Предмет: Обществена поръчка - Доставка на електрическа енергия и включване в балансираща група, АОП - 00566-2015-0007
Състояние: Изпълнена
Дата на публикуване Описание на документа Линк
21.02.2017 Информация за освобождаване на гаранция за добро изпълнение на договор
02.02.2017 Обявление за приключване на договор за ОП ИЗХ-104/02.02.2017
16.05.2016 Плащания м.04.2016г
25.04.2016 Плащания м.03.2016г
18.03.2016 Плащания м.02.2016г
16.02.2016 Плащания м.01.2016г
21.01.2016 Допълнително споразумение ОП-10/20.01.2016 г.
13.01.2016 Плащания м.12.2015г
16.12.2015 Плащания м.11.2015г
16.11.2015 Плащания м.10.2015г.
16.07.2015 Информация по чл.22б, ал.2, т.9 от ЗОП за освобождаване на гаранции за участие
29.06.2015 Договор ОП - 21/29.06.2015 -ЧЕЗ Трейд България ЕАД , ЕИК:113570147, код 09310000
29.05.2015 Решение за класиране ЗП-1212/29.05.2015
29.05.2015 Протокол 3 на комисия - СЛ-1627/29.05.2015 г.
26.05.2015 Съобщение за отваряне на ценови оферти ИЗХ-634/26.05.2015 г.
26.05.2015 Протокол 2 на комисия - СЛ-1575/26.05.2015 г.
20.05.2015 Протокол 1 на комисия - СЛ-1516/20.05.2015 г.
11.05.2015 Разяснение 2 по чл.29 от ЗОП ИЗХ-578/11.05.2015
22.04.2015 Разяснение по чл.29 от ЗОП ИЗХ-525/22.04.2015
09.04.2015 Документация за участие. Доставка с код 09310000. Лице за контакти и допълнителна информация: Пламен Кювлиев – Директор АСД, гр. София, Студентски град, Ректорат - Национална спортна академия „Васил Левски“, 0898 776606, kuvliev@nsa.bg
09.04.2015 Обявление за ОП
09.04.2015 Решение за откриване на ОП
 
??????? ??? Facebook Twitter Share