НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 4967083 Картинка 8052921 Картинка 6388287 Картинка 10124567 Картинка 7274488 Картинка 8158335 Картинка 2063984 Картинка 8475219 Картинка 12035908 Картинка 3747679

Профил на купувача

Архив  

Досие на ОП с ID 661288

« Назад към всички ОП/ПС/ПО/СО
Дата на публикуване: 15.04.2015
Предмет: Обществена поръчка - Доставка на хляб и хлебни изделия за стол ВУСБ – Равда - АОП 00566-2015-0009
Състояние: Изпълнена
Дата на публикуване Описание на документа Линк
18.01.2018 Обявление за приключване на договор ИЗХ-57/18.01.2018г.
16.10.2015 Плащания м.09.2015г
14.09.2015 Плащания м.08.2015г.
18.08.2015 Плащания м.07.2015г
02.07.2015 Договор ОП - 25/01.07.2015 - Хляб и хлебни изделия ЕООД, ЕИК: 102010485, код:15811100
21.05.2015 Решение за класиране ЗП-1127/21.05.2015 г
21.05.2015 Протокол № 2 на комисия СЛ-1503/20.05.2015 г.
15.05.2015 Съобщение за отваряне на ценови оферти ИЗХ-600/15.05.2015 г.
15.05.2015 Протокол 1 на комисия - СЛ-1448/15.05.2015 г.
15.04.2015 Документация за участие. Доставка с код 15811100. Лице за контакти и допълнителна информация: Александър Вуков – Управител “Студентски столове“, гр. София, Студентски град, НСА „Васил Левски“, Студентски стол, тел: 0896 776631
15.04.2015 Обявление за ОП
15.04.2015 Решение за откриване на ОП
 
??????? ??? Facebook Twitter Share