НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 6059108 Картинка 3409088 Картинка 9087449 Картинка 7621636 Картинка 8338806 Картинка 9086093 Картинка 1574549 Картинка 5881252 Картинка 10666485 Картинка 6937328

Профил на купувача

Архив  

Досие на ОП с ID 661577

« Назад към всички ОП/ПС/ПО/СО
Дата на публикуване: 16.04.2015
Предмет: Обществена поръчка - Доставка на хранителни продукти до стол ВУСБ – Равда за 2015 г., включени в ПМС 551/2014, АОП - 00566-2015-0011
Състояние: Изпълнена
Дата на публикуване Описание на документа Линк
16.10.2015 Плащания м.09.2015г
09.10.2015 Информация по чл.22б, ал.2, т.15 от ЗОП за приключил договор ИЗХ-1169/09.10.2015 г.
14.09.2015 Плащания м.08.2015г.
18.08.2015 Плащания м.07.2015г
18.06.2015 Информация за освобождаване на гаранциите за участие
15.06.2015 Договор ОП - 16/05.06.2015 - Мира фууд ЕООД, ЕИК: 202604179, код:15000000
21.05.2015 Решение за класиране ЗП-1129/21.05.2015 г
21.05.2015 Протокол № 2 на комисия СЛ-1514/20.05.2015 г.
15.05.2015 Съобщение за отваряне на ценови оферти ИЗХ-602/15.05.2015 г.
15.05.2015 Протокол 1 на комисия - СЛ-1453/15.05.2015 г.
16.04.2015 Ценова оферта
16.04.2015 Документация за участие. Доставка с код 15000000. Лице за контакти и допълнителна информация: Александър Вуков – Управител “Студентски столове“, гр. София, Студентски град, Национална спортна академия „Васил Левски“, Студентски стол, тел: 0896 776631
16.04.2015 Обявление за ОП
16.04.2015 Решение за откриване на ОП
 
??????? ??? Facebook Twitter Share