НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 2928789 Картинка 7125642 Картинка 5452743 Картинка 6173945 Картинка 802101 Картинка 1973426 Картинка 5112392 Картинка 1034258 Картинка 8574229 Картинка 9629561

Профил на купувача

Архив  

Досие на ОП с ID 661763

« Назад към всички ОП/ПС/ПО/СО
Дата на публикуване: 17.04.2015
Предмет: Обществена поръчка - Доставка на бакалски стоки за Стол №1 – НСА, София - АОП 00566-2015-0012
Състояние: Изпълнена
Дата на публикуване Описание на документа Линк
18.03.2016 Плащания м.02.2016г
12.03.2016 Информация за освобождаване на гаранция за добро изпълнение на договор
29.02.2016 Информация за приключил договор ИЗХ-241/29.02.2016
16.02.2016 Плащания м.01.2016г
13.01.2016 Плащания м.12.2015г
16.12.2015 Плащания м.11.2015г
14.09.2015 Плащания м.08.2015г.
02.07.2015 Договор ОП - 22/01.07.2015 - ЕТ Нове инженеринг Антон Антонов, ЕИК:040171482,код 15600000, 03311000, 03221210, 15872200, 15811510, 15850000, 15931000, 15400000
29.05.2015 Решение за класиране ЗП-1213/29.05.2015
29.05.2015 Протокол 3 на комисия - СЛ-1628/29.05.2015 г.
26.05.2015 Протокол 2 на комисия - СЛ-1569/26.05.2015 г.
21.05.2015 Съобщение за отваряне на ценови оферти ИЗХ-626/21.05.2015 г.
21.05.2015 Протокол 1 на комисия - СЛ-1523/21.05.2015 г.
17.04.2015 Документация за участие. Доставка с код 15600000, 03311000, 03221210, 15872200, 15811510, 15850000, 15931000, 15400000. Лице за контакти и инфор. Вуков Управител Студентски столове, София, Ст. град, НСА „Васил Левски“ Стол НСА, 0896776631 avukov@abv.bg
17.04.2015 Обявление за ОП
17.04.2015 Решение за откриване на ОП
 
??????? ??? Facebook Twitter Share