НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 758959 Картинка 140071 Картинка 3074047 Картинка 8434493 Картинка 9960059 Картинка 11980745 Картинка 5614109 Картинка 7165791 Картинка 12281260 Картинка 702820

Профил на купувача

Архив  

Досие на ОП с ID 663138

« Назад към всички ОП/ПС/ПО/СО
Дата на публикуване: 24.04.2015
Предмет: Обществена поръчка - Доставка на безалкохолни напитки и минерална вода за Стол №1 – НСА, София - АОП 00566-2015-0014
Състояние: Изпълнена
Дата на публикуване Описание на документа Линк
18.02.2016 Информация за освобождаване на гаранция за добро изпълнение на договор
16.02.2016 Плащания м.01.2016г
02.02.2016 Информация за приключил договор ИЗХ-115/01.02.2016
13.01.2016 Плащания м.12.2015г
16.12.2015 Плащания м.11.2015г
16.11.2015 Плащания м.10.2015г.
14.09.2015 Плащания м.08.2015г.
16.06.2015 Договор ОП - 19/16.06.2015 - ЕТ „Нове Инжeнеринг- Антон Антонов”, ЕИК:040171482, код:15980000 и 15961000
28.05.2015 Решение за класиране ЗП-1201/28.05.2015
28.05.2015 Протокол 2 на комисия - СЛ-1618/28.05.2015 г.
25.05.2015 Съобщение за отваряне на ценови оферти ИЗХ-632/25.05.2015 г.
25.05.2015 Протокол 1 на комисия - СЛ-1548/25.05.2015 г.
24.04.2015 Документация за участие. Доставка с код 15980000 и 15961000. Лице за контакти и допълнителна информация: Ал. Вуков – Управител “Студентски столове“, София, Студентски град, НСА„Васил Левски“, Студентски стол, 0896 776631, avukov@abv.bg
24.04.2015 Обявление за ОП
24.04.2015 Решение за откриване на ОП
 
??????? ??? Facebook Twitter Share