НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 2867774 Картинка 5237456 Картинка 6852276 Картинка 1555410 Картинка 9874657 Картинка 498021 Картинка 7865903 Картинка 278920 Картинка 2549425 Картинка 8939556

Профил на купувача

Архив  

Досие на ОП с ID 667972

« Назад към всички ОП/ПС/ПО/СО
Дата на публикуване: 21.05.2015
Предмет: Обществена поръчка - Доставка нa преносим биоелектрически инпедансов анализатор - АОП 00566-2015-0016
Състояние: Прекратена
Дата на публикуване Описание на документа Линк
23.06.2015 Решение за прекратяване на ОП ЗП-1374/23.06.2015
23.06.2015 Протокол 1 на комисия - СЛ-1955/19.06.2015 г.
21.05.2015 Документация за участие. Доставка с код 33120000. Лице за контакти и допълнителна информация: проф. д-р Диана Димитрова, София, Студентски град, Ректорат - Национална спортна академия „Васил Левски“, 0898776281, dianansa@yahoo.com
21.05.2015 Обявление за ОП ИЗХ-624/21.05.2015
21.05.2015 Решение за откриване на ОП ЗП-1125/21.05.2015
 
??????? ??? Facebook Twitter Share