НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 10248024 Картинка 1304954 Картинка 10741131 Картинка 3392268 Картинка 9274712 Картинка 9602223 Картинка 10120318 Картинка 11657356 Картинка 4003144 Картинка 4990217

Профил на купувача

Архив  

Досие на ОП с ID 668798

« Назад към всички ОП/ПС/ПО/СО
Дата на публикуване: 27.05.2015
Предмет: Обществена поръчка - Доставка на пълна комплектация за комплексна Wellness система, нейното администриране, сервизно брандово обслужване и обучение на персонал за работа с нея, 00566-2015-0017 АОП
Състояние: Изпълнена
Дата на публикуване Описание на документа Линк
26.01.2016 Информация за освобождаване на гаранция за добро изпълнение на договор
21.01.2016 Информация за приключил договор ИЗХ-67/21.01.2016
16.11.2015 Плащания м.10.2015г.
14.09.2015 Плащания м.08.2015г.
22.07.2015 Договор ОП - 30/22.07.2015 - Формолайн ЕООД, ЕИК: 202114570, код:33120000 и 33150000
10.07.2015 Решение за класиране ЗП-1545/10.07.2015 г
10.07.2015 Протокол № 3 на комисия СЛ-2261/10.07.2015 г.
07.07.2015 Съобщение за отваряне на ценова оферта ИЗХ-786/07.07.2015 г.
07.07.2015 Протоколи на комисия 1 от 25.06.2015 и 2 от 07.07.2015 - СЛ-2233/07.07.2015 г.
27.05.2015 Документация за участие. Доставка с код 33120000 и 33150000. Лице за контакти и допълнителна информация: доц. Бистра Димитрова, София, Студентски град, Ректорат - Национална спортна академия „Васил Левски“, 0888518319, dimitrova.bistra@yahoo.com
27.05.2015 Обявление за ОП ИЗХ-640/27.05.2015
27.05.2015 Решение за откриване на ОП ЗП-1179/27.05.2015
 
??????? ??? Facebook Twitter Share