НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 4316050 Картинка 5250671 Картинка 8139394 Картинка 8505574 Картинка 2111125 Картинка 3515755 Картинка 10201902 Картинка 11710807 Картинка 5556059 Картинка 11421077

Профил на купувача

Архив  

Досие на ОП с ID 677536

« Назад към всички ОП/ПС/ПО/СО
Дата на публикуване: 15.07.2015
Предмет: Обществена поръчка - Доставка нa преносим биоелектрически инпедансов анализатор (BIA) - 00566-2015-0018
Състояние: Изпълнена
Дата на публикуване Описание на документа Линк
30.01.2017 Информация за освобождаване на гаранция за добро изпълнение на договор
23.01.2017 Обявление за приключване на договор ИЗХ-49/23.01.2017 г.
13.01.2016 Плащания м.12.2015г
08.10.2015 Договор ОП - 38/07.10.2015 - Енергон АД клон, ЕИК: 130480660, код:33120000
25.09.2015 Решение за класиране ЗП-1813/25.09.2015
25.09.2015 Протокол 2 на комисия - СЛ-2745/18.09.2015 г.
14.09.2015 Съобщение за отваряне на Ценовите оферти
14.09.2015 Протокол 1 на комисия СЛ-2705/14.09.2015 г.
15.07.2015 Документация за участие. Доставка с код 33120000. Лице за контакти и допълнителна информация: проф. д-р Диана Димитрова, София, Студентски град, Ректорат - Национална спортна академия „Васил Левски“, 0898776281, dianansa@yahoo.com
15.07.2015 Обявление за ОП ИЗХ-813/15.07.2015
15.07.2015 Решение за откриване на ОП ЗП-1561/15.07.2015
 
??????? ??? Facebook Twitter Share