НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 4854373 Картинка 11732590 Картинка 2974738 Картинка 7403377 Картинка 898611 Картинка 5874570 Картинка 12237560 Картинка 11824750 Картинка 621987 Картинка 12000352

Профил на купувача

Архив  

Досие на ПП с ID 9044127

« Назад към всички ОП/ПС/ПО/СО
Дата на публикуване: 22.07.2015
Предмет: Публична покана - „Упражняване на строителен надзор при изпълнение на обект: „Реконструкция на съществуващо футболно игрище и съпътстващи съоръжения, УПИ II, кв. 25, м. „Студентски град“, гр.София”
Състояние: Изпълнена
Дата на публикуване Описание на документа Линк
19.05.2016 Информация за приключил договор
16.05.2016 Плащания м.04.2016г
14.08.2015 Договор ОП-34/14.08.2015 - БСК инженеринг АД, ЕИК:130188559, код:71520000
13.08.2015 Протокол на комисия - СЛ-2457/13.08.2015 г.
22.07.2015 Документация за участие. Услуга с код 71520000 „Строителен надзор”.
22.07.2015 Публична покана ЗП-1606/22.07.2015 г. Лице за контакти и допълнителна информация: Владимир Ачов, тел.: 02 4014380, E-mail: vladiachov@abv.bg, София Студентски град, Ректорат ет.4, Стая №408, 0893338379
 
??????? ??? Facebook Twitter Share