НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 10175315 Картинка 10233790 Картинка 8365797 Картинка 4950439 Картинка 7873019 Картинка 6888622 Картинка 11109482 Картинка 12043797 Картинка 12060902 Картинка 734561

Профил на купувача

Архив  

Досие на ПП с ID 9044879

« Назад към всички ОП/ПС/ПО/СО
Дата на публикуване: 14.08.2015
Предмет: Публична покана - Авариен ремонт на съществуващо пречиствателно съоръжение за отпадни води към ПУСБ „Проф. Иван Стайков”
Състояние: Изпълнена
Дата на публикуване Описание на документа Линк
29.03.2017 Информация за освобождаване на гаранция за добро изпълнение на договор
13.01.2016 Плащания м.12.2015г
08.09.2015 Договор ОП-36/08.09.2015 г. - Хидро Систем Инженеринг ЕООД, ЕИК:131313122, код - 45259200
01.09.2015 Протокол на комисия - СЛ-2532/31.08.2015 г.
14.08.2015 Документация за участие. Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV) 45259200 Строителни работи по ремонт и поддържане на пречиствателни станции и др. съоръжения.
14.08.2015 Публична покана ЗП-1641/14.08.2015 г. Лице за контакти и допълнителна информация: доц.Кръстьо Згуровски – мениджър ПУСБ „проф. Иван Стайков“, София Студентски град, Ректорат, ет.4, Стая №414, 0894422509, kris_snowsports@yahoo.com
 
??????? ??? Facebook Twitter Share