НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 7525552 Картинка 1447975 Картинка 9579986 Картинка 9356997 Картинка 6983157 Картинка 1155929 Картинка 11594541 Картинка 3793961 Картинка 6208986 Картинка 4267819

Профил на купувача

Архив  

Досие на ОП с ID 689003

« Назад към всички ОП/ПС/ПО/СО
Дата на публикуване: 24.09.2015
Предмет: Обществена поръчка - Доставка на горива от бензиностанции до 31.12.2018 г. - 00566-2015-0022
Състояние: Изпълнена
Дата на публикуване Описание на документа Линк
31.01.2019 Обявление за приключване на договор за ОП ИЗХ-110/31.01.2019
16.05.2016 Плащания м.04.2016г
25.04.2016 Плащания м.03.2016г
18.03.2016 Плащания м.02.2016г
13.01.2016 Плащания м.12.2015г
08.10.2015 Договор ОП-39/08.10.2015 г. - Петрол АД, ЕИК:831496285, код - 09100000
08.10.2015 Решение за класиране ЗП-1906/08.10.2015
08.10.2015 Доклад и протокол на комисия СЛ-3024/07.10.2015 г. по чл.92а, ал.5 от ЗОП
24.09.2015 Покана ИЗХ-1073/24.09.2015 г. за договаряне без обявление по реда на чл.90, ал.1, т.1 от ЗОП, за Доставка, по чл. 3, ал. 1, т. 1, код:09100000. лице за контакт Николай Янев, тел: 0898 776627, niki.yanev@abv.bg
24.09.2015 Решение за откриване на ОП на договаряне без обявление ЗП-1811/24.09.2015
 
??????? ??? Facebook Twitter Share