НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 4006889 Картинка 6928126 Картинка 6985318 Картинка 1310759 Картинка 5070332 Картинка 2686137 Картинка 7936867 Картинка 11982947 Картинка 3533483 Картинка 5166719

Профил на купувача

Архив  

Досие на ПП с ID 9046784

« Назад към всички ОП/ПС/ПО/СО
Дата на публикуване: 15.10.2015
Предмет: Публична покана - Абонамент и доставка на периодични издания на български език за 2016 г.
Състояние: Изпълнена
Дата на публикуване Описание на документа Линк
07.03.2017 Информация за освобождаване на гаранция за добро изпълнение на договор
27.02.2017 Информация за приключил договор
18.03.2016 Плащания м.02.2016г
13.01.2016 Плащания м.12.2015г
02.11.2015 Договор ОП - 44/02.11.2015 - Български пощи ЕАД, ЕИК:1213961230288 код:79980000
27.10.2015 Протокол на комисия - СЛ-3367/27.10.2015 г.
15.10.2015 Документация за участие. Услуги по чл.3, ал.1, т.1 от ЗОП, код 79980000
15.10.2015 Публична покана ЗП-1959/15.10.2015 г. Лице за контакти и допълнителна информация 0896 776630 - Емилия Симова – Гл.библиотекар, library@nsa.bg
 
??????? ??? Facebook Twitter Share