НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 11121834 Картинка 4277324 Картинка 2452619 Картинка 5491400 Картинка 6312266 Картинка 208841 Картинка 11040 Картинка 9205435 Картинка 2648045 Картинка 3513181

Профил на купувача

Архив  

Досие на ОП с ID 436365

« Назад към всички ОП/ПС/ПО/СО
Дата на публикуване: 02.10.2014
Предмет: Обществена поръчка - Доставки на хранителни продукти и напитки за студентски стол – НСА “Васил Левски”по Обособена позиция № 1-Зеленчуци
Състояние: Изпълнена
Дата на публикуване Описание на документа Линк
02.09.2015 Информация по чл.22б, ал.2, т.16 от ЗОП за освобождаване на гаранция за добро изпълнение на договор
18.08.2015 Плащания м.07.2015г
24.07.2015 Информация за приключил договор ИЗХ-845/23.07.2015
14.07.2015 Плащания м.06.2015г
09.06.2015 Плащания м.05.2015г
12.05.2015 Плащания м.04.2015г.
09.04.2015 Плащания м.03.2015г
11.03.2015 Плащания м.02.2015г
16.02.2015 Плащания м.01.2015г.
05.12.2014 Плащания м.11.2014г
14.11.2014 Плащания м.10.2014
02.10.2014 Договор 24/30.06.2011 г. Бети-М ЕООД
 
??????? ??? Facebook Twitter Share