НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 7762246 Картинка 7604506 Картинка 1857937 Картинка 65791 Картинка 11085822 Картинка 10705974 Картинка 3956830 Картинка 1701813 Картинка 5437916 Картинка 7258638

Профил на купувача

Архив  

Досие на ОП с ID 693722

« Назад към всички ОП/ПС/ПО/СО
Дата на публикуване: 22.10.2015
Предмет: Обществена поръчка - Доставка на хранителни продукти и безалкохолни напитки за Стол №1 – НСА, София за 2016 г. - АОП - 00566-2015-0023
Състояние: Изпълнена
Дата на публикуване Описание на документа Линк
22.02.2017 Информация за освобождаване на гаранция за добро изпълнение на договор
14.02.2017 Обявление за приключване на договор ИЗХ-137/14.02.2017 г. по Об. позиция 4 - Договор ОП-55/29.12.2015 г.
07.02.2017 Обявление за приключване на договор ИЗХ-118/07.02.2017 г. по Об. позиция 1 - Договор ОП-54/29.12.2015 г.
02.02.2017 Обявление за приключване на договор ИЗХ-101/02.02.2017 г. по Об. позиция 7 - Договор ОП-8/05.01.2016 г.
02.02.2017 Обявление за приключване на договор ИЗХ-100/02.02.2017 г. по Об. позиция 10 - Договор ОП-7/05.01.2016 г.
02.02.2017 Обявление за приключване на договор ИЗХ-99/02.02.2017 г. по Об. позиция 9 - Договор ОП-6/05.01.2016 г.
02.02.2017 Обявление за приключване на договор ИЗХ-98/02.02.2017 г. по Об. позиция 8 - Договор ОП-5/05.01.2016 г.
02.02.2017 Обявление за приключване на договор ИЗХ-97/02.02.2017 г. по Об. позиция 6 - Договор ОП-4/05.01.2016 г.
02.02.2017 Обявление за приключване на договор ИЗХ-96/02.02.2017 г. по Об. позиция 5 - Договор ОП-3/05.01.2016 г.
02.02.2017 Обявление за приключване на договор ИЗХ-95/02.02.2017 г. по Об. позиция 3 - Договор ОП-2/05.01.2016 г.
02.02.2017 Обявление за приключване на договор ИЗХ-94/02.02.2017 г. по Об. позиция 2 - Договор ОП-1/05.01.2016 г.
16.05.2016 Плащания м.04.2016г
16.05.2016 Плащания м.04.2016г
16.05.2016 Плащания м.04.2016г
16.05.2016 Плащания м.04.2016г
16.05.2016 Плащания м.04.2016г
16.05.2016 Плащания м.04.2016г
16.05.2016 Плащания м.04.2016г
16.05.2016 Плащания м.04.2016г
25.04.2016 Плащания м.03.2016г
25.04.2016 Плащания м.03.2016г
25.04.2016 Плащания м.03.2016г
25.04.2016 Плащания м.03.2016г
25.04.2016 Плащания м.03.2016г
25.04.2016 Плащания м.03.2016г
25.04.2016 Плащания м.03.2016г
25.04.2016 Плащания м.03.2016г
25.04.2016 Плащания м.03.2016г
18.03.2016 Плащания м.02.2016г
18.03.2016 Плащания м.02.2016г
18.03.2016 Плащания м.02.2016г
18.03.2016 Плащания м.02.2016г
18.03.2016 Плащания м.02.2016г
18.03.2016 Плащания м.02.2016г
18.03.2016 Плащания м.02.2016г
18.03.2016 Плащания м.02.2016г
16.02.2016 Приложим бюлетин САПИ
16.02.2016 Промяна име Ес енд Ди Корпорейшън ЕООД, ЕИК 115755582 - Фууд Деливъри Експрес ЕООД, ЕИК 115755582
06.01.2016 Об. позиция 10 - Договор ОП-7/05.01.2016 г. - Ес енд Ди Корпорейшън" ЕООД ЕИК 115755582, код 15000000
06.01.2016 Об. позиция 9 - Договор ОП-6/05.01.2016 г. - Ес енд Ди Корпорейшън" ЕООД ЕИК 115755582, код 15000000
06.01.2016 Об. позиция 8 - Договор ОП-5/05.01.2016 г. - Ес енд Ди Корпорейшън" ЕООД ЕИК 115755582, код 15000000
06.01.2016 Об. позиция 7 - Договор ОП-8/05.01.2016 г. - Мира Фууд ЕООД, ЕИК 202604179, код 15000000
06.01.2016 Об. позиция 6 - Договор ОП-4/05.01.2016 г. - Ес енд Ди Корпорейшън" ЕООД ЕИК 115755582, код 15000000
06.01.2016 Об. позиция 5 - Договор ОП-3/05.01.2016 г. - Ес енд Ди Корпорейшън" ЕООД ЕИК 115755582, код 15000000
06.01.2016 Об. позиция 4 - Договор ОП-55/29.12.2015 г. - Едрина ООД, ЕИК 121123555, код 15000000
06.01.2016 Об. позиция 3 - Договор ОП-2/05.01.2016 г. - Ес енд Ди Корпорейшън" ЕООД ЕИК 115755582, код 15000000
06.01.2016 Об. позиция 2 - Договор ОП-1/05.01.2016 г. - Ес енд Ди Корпорейшън" ЕООД ЕИК 115755582, код 15000000
06.01.2016 Об. позиция 1 - Договор ОП-54/29.12.2015 г. - Елиаз ООД ЕИК 175111752, код 15000000
05.12.2015 Решение за класиране Обособена позиция 4 – ЗП-2576/05.12.2015 г.
05.12.2015 Протокол 3 на комисия СЛ-4246/05.12.2015 г.
01.12.2015 Решение за класиране Обособена позиция 10 – ЗП-2492/01.12.2015 г.
01.12.2015 Решение за класиране Обособена позиция 9 – ЗП-2490/01.12.2015 г.
01.12.2015 Решение за класиране Обособена позиция 8 – ЗП-2489/01.12.2015 г
01.12.2015 Решение за класиране Обособена позиция 7 – ЗП-2487/01.12.2015 г.
01.12.2015 Решение за класиране Обособена позиция 6 – ЗП-2486/01.12.2015 г.
01.12.2015 Решение за класиране Обособена позиция 5 – ЗП-2485/01.12.2015 г.
01.12.2015 Решение за класиране Обособена позиция 3 – ЗП-2484/01.12.2015 г.
01.12.2015 Решение за класиране Обособена позиция 2 – ЗП-2483/01.12.2015 г.
01.12.2015 Решение за класиране Обособена позиция 1 – ЗП-2482/01.12.2015 г.
01.12.2015 Протокол 2 на комисия - СЛ-4115/01.12.2015 г.
24.11.2015 Съобщение за отваряне на ценови оферти ИЗХ-1350/24.11.2015 г.
24.11.2015 Протокол 1 на комисия - СЛ-4014/24.11.2015 г.
22.10.2015 Документация за участие. Лице за контакти и допълнителна информация: Ал. Вуков – Управител “Студентски столове“, София, Студентски град, НСА„Васил Левски“, Стол №1 - НСА, 0896 776631, avukov@abv.bg
22.10.2015 Обявление за ОП ИЗХ-1230/22.10.2015. Доставка с код 15000000
22.10.2015 Решение за откриване на ОП ЗП-2035/22.10.2015
 
??????? ??? Facebook Twitter Share