НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 4866062 Картинка 9138036 Картинка 10322461 Картинка 9006267 Картинка 2699146 Картинка 4559833 Картинка 7221879 Картинка 7843492 Картинка 10122803 Картинка 6306258

Профил на купувача

Архив  

Досие на ПП с ID 9047686

« Назад към всички ОП/ПС/ПО/СО
Дата на публикуване: 16.11.2015
Предмет: Публична покана - Предоставяне на електронни съобщителни услуги чрез обществени мобилни мрежи по стандарт GSM/UMTS за нуждите на Национална спортна академия “Васил Левски“
Състояние: Изпълнена
Дата на публикуване Описание на документа Линк
06.02.2019 Информация за освобождаване на гаранция за добро изпълнение на договор
29.01.2019 Информация за приключил договор
16.05.2016 Плащания м.04.2016г
25.04.2016 Плащания м.03.2016г
18.03.2016 Плащания м.02.2016г
16.02.2016 Плащания м.01.2016г
11.12.2015 Договор ОП-48/10.12.2015 г. Теленор България ЕАД , ЕИК: 130460283
02.12.2015 Протокол 2 на комисия - СЛ-4156/02.12.2015 г.
27.11.2015 Протокол 1 на комисия - СЛ-4061/27.11.2015 г.
16.11.2015 Документация за участие. Доставка по чл.3, ал.1, т.2 от ЗОП с основен код по CPV 64212000
16.11.2015 техническо предложение
16.11.2015 ценова оферта
16.11.2015 Публична покана ЗП-2248/16.11.2015 г. Лице за контакти и допълнителна информация инж. Цвета Петрова – специалист ТМД, София, Студентски град, п.к.1700, НСА „Васил Левски” - Ректорат 089 8776690, tzvetap@abv.bg
 
??????? ??? Facebook Twitter Share