НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 9226953 Картинка 1619721 Картинка 8048034 Картинка 373945 Картинка 7303755 Картинка 8519861 Картинка 7781864 Картинка 2878502 Картинка 3577769 Картинка 2611080

Профил на купувача

Архив  

Досие на ПП с ID 9049228

« Назад към всички ОП/ПС/ПО/СО
Дата на публикуване: 23.12.2015
Предмет: Публична покана - Доставка на материали за строителство, ремонт и поддръжка за гр. София за 2016 г.
Състояние: Изпълнена
Дата на публикуване Описание на документа Линк
10.10.2016 Информация за освобождаване на гаранция за добро изпълнение на договор
28.09.2016 Информация за приключил договор
12.09.2016 Предизвестие ИЗХ-818/09.09.2016 г. за предсрочно прекратяване на договор
16.05.2016 Плащания м.04.2016г
25.04.2016 Плащания м.03.2016г
18.03.2016 Плащания м.02.2016г
12.01.2016 Договор ОП-9/12.01.2016 г. Бонус 96 ООД, ЕИК:121270021
08.01.2016 Протокол на комисия СЛ-11/08.01.2016 г.
05.01.2016 Разяснение по чл. 101 б, ал.6 от ЗОП ИЗХ-3/05.01.2016 г.
29.12.2015 Разяснение по чл. 101 б, ал.6 от ЗОП ИЗХ-1428/29.12.2015 г.
23.12.2015 ценова оферта
23.12.2015 Документация за участие. Доставка по чл.3, ал.1, т.1 от ЗОП с основен код по CPV 44100000
23.12.2015 Публична покана ЗП-2680/23.12.2015г. Лице за контакти и допълнителна информация:проф. Кирил Андонов, 0898 776694 , E-mail: lirik54@abv.bg, София Студентски град, Ректорат НСА, ет.3
 
??????? ??? Facebook Twitter Share