НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 10086326 Картинка 190531 Картинка 3056174 Картинка 9348160 Картинка 10381003 Картинка 9278955 Картинка 5184202 Картинка 906806 Картинка 9673784 Картинка 2728101

Профил на купувача

Архив  

Досие на ПП с ID 9049461

« Назад към всички ОП/ПС/ПО/СО
Дата на публикуване: 08.01.2016
Предмет: Публична покана - Печатни услуги за нуждите на Национална спортна академия „Васил Левски“ за 2016 г.
Състояние: Прекратена
Дата на публикуване Описание на документа Линк
25.04.2016 Плащания м.03.2016г
13.04.2016 Информация за приключил договор
12.03.2016 Предизвестие за предсрочно прекратяване на договор ИЗХ-267/10.03.2016 г.
04.02.2016 Договор ОП-11/04.02.2016 г. - Инфо Трейнинг ООД ЕИК:202318594 код:79800000
22.01.2016 Протокол на комисия - СЛ-212/21.01.2016 г.
11.01.2016 Разяснение по чл. 101 б, ал.6 от ЗОП ИЗХ-13/11.01.2016 г.
08.01.2016 Документация за участие. Услуга по чл.3, ал.1, т.2 от ЗОП с основен код по CPV 79800000
08.01.2016 Публична покана ЗП-4/08.01.2016 г. Лице за контакти и допълнителна информация:0898 776693 инж. Николай Чалъков – Директор ИДК, НСА „Васил Левски”, София, Студентски град, п.к.1700, nsapress@nsa.bg
 
??????? ??? Facebook Twitter Share