НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 9670633 Картинка 10497330 Картинка 772009 Картинка 6671771 Картинка 6440394 Картинка 1656857 Картинка 9369586 Картинка 6615211 Картинка 8247197 Картинка 5094646

Профил на купувача

Архив  

Досие на ОП с ID 720855

« Назад към всички ОП/ПС/ПО/СО
Дата на публикуване: 21.03.2016
Предмет: Обществена поръчка - Покривни и изолационни ремонтни работи на сградите на НСА „Васил Левски“ в гр.София - АОП: 00566-2016-0002
Състояние: Изпълнена
Дата на публикуване Описание на документа Линк
10.01.2018 Обявление за приключване на договор ИЗХ-13/10.01.2018г.
16.05.2016 Договор ОП-19/16.05.2016 г. - ЕТ „Реале” - Александър Александров ЕИК:121694358 код:45261000
25.04.2016 Решение за класиране ЗП-714/25.04.2016
25.04.2016 Протокол 2 на комисия - СЛ-2080/25.04.2016 г.
19.04.2016 Съобщение за отваряне на ценови оферти ИЗХ-419/19.04.2016 г.
19.04.2016 Протокол 1 на комисия - СЛ-1935/19.04.2016 г.
11.04.2016 Разяснение по чл.29 от ЗОП ИЗХ-384/11.04.2016
21.03.2016 Документация за участие. Лице за контакти и допълнителна информация: инж.И. Филипов, E-mail nsa.filipov@gmail.com.; Тел.: 0896776608, Адрес: гр.София Студентски град, Ректорат ет.4, Стая №408
21.03.2016 Обявление за ОП ИЗХ-306/21.03.2016
21.03.2016 Решение за откриване на ОП ЗП-545/21.03.2016 г., Строителство по чл.3, ал.1, т.3 от ЗОП, с основен код 45261000
 
??????? ??? Facebook Twitter Share