НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 6365323 Картинка 12145276 Картинка 3805797 Картинка 5703958 Картинка 8647296 Картинка 477368 Картинка 1358098 Картинка 4118574 Картинка 3299269 Картинка 9987322

Профил на купувача

Архив  

Досие на ОП с ID 724853

« Назад към всички ОП/ПС/ПО/СО
Дата на публикуване: 01.04.2016
Предмет: Обществена поръчка - Доставка на хранителни продукти до стол ВУСБ – Равда за 2016 г., AOП - 00566-2016-0003
Състояние: Изпълнена
Дата на публикуване Описание на документа Линк
21.10.2016 Информация за освобождаване на гаранция за добро изпълнение на договор
17.10.2016 Информация по чл.22б, ал.2, т.15 от ЗОП за приключил договор ИЗХ-949/17.10.2016 г.
06.06.2016 Договор ОП-22/06.06.2016 г. -Водолей-13 ЕООД, ЕИК: 102869803, код:15000000
12.05.2016 Решение за класиране ЗП-987/12.05.2016 г.
12.05.2016 Протокол 2 на комисия СЛ-2263/10.05.2016 г.
03.05.2016 Съобщение за отваряне на Ценовите оферти ИЗХ-463/03.05.2016
03.05.2016 Протокол 1 на комисия СЛ-2138/03.05.2016 г.
01.04.2016 ценова оферта
01.04.2016 Документация за участие. Лице за контакти и допълнителна информация: Ал. Вуков – Управител “Студентски столове“, София, Студентски град, НСА„Васил Левски“, Стол №1 - НСА, 0896 776631, avukov@abv.bg
01.04.2016 Обявление за ОП ИЗХ-351/01.04.2016
01.04.2016 Решение за откриване на ОП ЗП-592/01.04.2016 г., Доставка по чл.3, ал.1, т.1 от ЗОП, с основен код 15000000
 
??????? ??? Facebook Twitter Share