НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 6808738 Картинка 8738395 Картинка 177250 Картинка 903989 Картинка 706177 Картинка 6076509 Картинка 5657491 Картинка 234384 Картинка 4983546 Картинка 11423687

Профил на купувача

Архив  

Досие на ОП с ID 726959

« Назад към всички ОП/ПС/ПО/СО
Дата на публикуване: 11.04.2016
Предмет: Обществена поръчка - Ремонтни строителни работи в сградите и базите на НСА „Васил Левски“, AOП - 00566-2016-0005
Състояние: Изпълнена
Дата на публикуване Описание на документа Линк
12.01.2018 Обявление за приключване на договор ИЗХ-32/12.01.2018г.
29.06.2016 Договор ОП-24/29.06.2016 г. - НСК София ЕООД, ЕИК: 831838874, код:45000000
17.05.2016 Решение за класиране ЗП-1020/17.05.2016 г.
17.05.2016 Протокол 2 на комисия СЛ-2454/16.05.2016 г.
11.05.2016 Съобщение за отваряне на Ценовите оферти ИЗХ-480/11.05.2016
11.05.2016 Протокол 1 на комисия СЛ-2298/11.05.2016 г.
11.04.2016 Документация за участие. Лице за контакти и допълнителна информация: инж.И. Филипов, E-mail nsa.filipov@gmail.com.; Тел.: 0896776608, Адрес: гр.София Студентски град, Ректорат ет.4, Стая №408
11.04.2016 Обявление за ОП ИЗХ-383/11.04.2016
11.04.2016 Решение за откриване на ОП ЗП-638/11.04.2016 г., Строителство по чл.3, ал.1, т.3 от ЗОП, с основен код 45000000
 
??????? ??? Facebook Twitter Share