НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 3368526 Картинка 12246420 Картинка 338761 Картинка 10450559 Картинка 8691661 Картинка 10464310 Картинка 2183889 Картинка 487141 Картинка 3382747 Картинка 6766275

Профил на купувача

Архив  

Досие на ПС с ID 753404

« Назад към всички ОП/ПС/ПО/СО
Дата на публикуване: 14.10.2016
Предмет: Публично състезание - Изпълнение на инженеринг-проектиране, авторски надзор и строителство във връзка с модернизиране на сградата на НСА „Васил Левски” и изграждане на зала за спорт гр. София, ул.
Състояние: Изпълнена
Дата на публикуване Описание на документа Линк
06.11.2019 Информация за освобождаване на гаранции по договор
17.10.2019 Обявление за приключване на договор за ОП ИЗХ-838/17.10.2019
07.02.2018 Договор ОП-11/29.01.2018 г., ДЗЗД Обединение Би Ес Булстрой, ЕИК: 177128558
07.02.2018 Обявление за възложена поръчка ИЗХ-137/07.02.2018 г
11.12.2017 Решение за класиране ЗП-2328/11.12.2017 г.
11.12.2017 Доклад на комисия СЛ-4636/11.12.2017 г.
11.12.2017 Протокол 7 на Комисия
11.12.2017 Протокол 6 на Комисия
01.12.2017 Покана за потвърждаване на офертите и удължаване срока им на валидност
21.03.2017 Информация при производство по обжалване ИЗХ-270/21.03.2017
07.02.2017 Решение за класиране ЗП-136/07.02.2017 г.
07.02.2017 Доклад СЛ-397/06.02.2017 г.
07.02.2017 Протокол 5 на комисия
07.02.2017 Протокол 4 на комисия
07.02.2017 Протокол 3 на комисия
07.02.2017 Протокол 2 на комисия
10.01.2017 Съобщение за отваряне на Ценовите оферти ИЗХ-5/10.01.2017
12.12.2016 Протокол 1 на комисия
14.10.2016 Образци
14.10.2016 Приложение - Част 3
14.10.2016 Приложение - Част 2
14.10.2016 Приложение - Част 1
14.10.2016 Документация - Условия за изпълнение на поръчката
14.10.2016 Документация - Указания за участие
14.10.2016 Документация - Техническа спецификация
14.10.2016 Документация - съдържание
14.10.2016 Документация - заглавна страница
14.10.2016 Обявление за ОП ИЗХ-943/14.10.2016 - публично състезание по чл.18, ал.1, т.12 от ЗОП
14.10.2016 Решение за откриване на ОП ЗП-2045/14.10.2016 г., Строителство по чл.3, ал.1, т.1 от ЗОП, с основен код 45214400
 
??????? ??? Facebook Twitter Share